PICSI

Doğal döllenme

Her sperm farklıdır. Bazıları tamamen gelişmemiş, bazıları deforme olmuş ve bazıları yumurtaya ulaşmak için çok yavaştır. Ancak en hızlı, tamamen normal görünümlü spermler bazen kusurlu genetik materyal taşırlar. Doğada, bu sperm genellikle yumurtaya bağlanamaz ve böylece onları dölleyemez. Bununla birlikte, bozulmamış genetik materyal içeren sperm genellikle yumurta zarındaki hyaluronik aside bağlanabilir ve daha sonra dölleyebilir.

ICSI ile dölleme

Yumurtanın ICSI ile döllenmesi bu doğal "güvenlik mekanizması"nı atlar. Sperm - iyi görünüyor ve iyi yüzebiliyorsa - seçilerek  yumurtaya enjekte edilir. Sperm seçimi, burada sadece spermin optik özellikleri ve yüzme özellikleri temelinde gerçekleşir.

Genellikle bu bir problem değildir çünkü kusurlu genetik materyale sahip sperm yakalama şansı çoğu erkekte çok düşüktür.

Bununla birlikte, tekrarlayan düşük döllenme oranlarında veya ICSI tedavilerinde diğer başarısızlıklara sahip olan bazı çiftlerde, "kusurlu" olan ve yumurta hücresini döllemeyen ortalamadan daha yüksek orandaki sperm hücre sayısına rastlanabilir.

Fizyolojik ICSI

Fizyolojik bir ICSI'de (PICSI), spermler hyaluronik asitle kaplı bir laboratuvar kabına yerleştirilir. Yumurtanın içine enjeksiyonda sadece hyaluronik aside bağlanan spermler kullanılır.

Çalışmalar, PICSI'nin sağlam genetik malzemeye sahip sperm kullanımının güvenliğini yaklaşık dört kat arttırdığını göstermiştir (Parmegiani ve ark., 2010).

PICSI tedavisi aşağıdakiler için önerilir:

  • Önceki ICSI tedavilerinde düşük döllenme oranları
  • tutunmanın olmaması
  • embriyo gelişiminin gecikmesi
  • tekrarlanan düşükler

Bir PICSI tedavisi için ek masraflar sağlık sigortası kapsamında değildir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel danışma randevunuzu doğrudan
0231 5575450. telefon numarasından alabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen saatler arasında aramanızı rica ederiz:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 7.00–18.30
Çarşamba saat 7.00–14.30