Yargı kararları

Federal orduya mensup bir kadın askerin, suni döllenme masraflarının karşılanmasını talep hakkı mevcuttur

Karar 02.08.2012, 2 S 786/12, Baden-Württemberg Yüksek İdare Mahkemesi

Özel sağlık sigortası

Vaka örnekleri
http://pkv-contra-kinderwunsch.de

Olağanüstü yük sayılan masraflar

Karar 10. Mayıs 2007 III R 47//05, Federal Sayıştay F.Ön Kurulu:
FG Münster 27. Nisan 2005 1 K 7062/01 E (EFG 2005, 1266)

Evli olmayan kısır bir kadının tüp bebek tedavisinin masrafları, tedbirlerin tıp meslek ilkelerine göre uygun olarak kabul edilmesi halinde istisnai bir mali gider olarak vergiden indirilir (İçtihatta değişiklik).