Kriyoprezervasyon

Kriyoprezervasyon terimi, Yunancadaki kryo (soğuk) ve Latince'deki servare (koru, kurtar, sakla), oluşan ve hücre ve dokuların dondurulması ve depolanması anlamına gelmektedir.

Bunlar, eksi 196 santigrat derece soğuklukta, hasar görmeden veya eskimeden yıllarca sıvı azot içinde depolanır (dondurularak saklanabilir). Dokuların, belirli sıvılar tarafından korunduğu ve hücrelere zarar vermemek için yavaşça dondurulduğu özel bir prosedürdür. Kriyoprezervasyon, çocuk isteği tıbbında önemli bir rol oynamakta ve önem kazanmaya devam etmektedir.

Aşağıdaki hücreler ve dokularda kriyoprezervasyon yapılabilir:

Döllenmiş yumurta ("pronüklear evreleri"):

Döllenmiş yumurtaların kriyoprezervasyonu, çocuk isteği tedavisinde en önemli veya en yaygın uygulamadır. IVF veya ICSI tedavisinde, embriyo transferi için gerekli olandan daha fazla döllenmiş yumurta üretilebilir. Bunlar, tedavinin gebeliğe yol açmaması veya başarılı bir tedaviden sonra yeni bir embriyo transferi için bir kardeşin istenmesi durumunda çözülebilir. Dondurularak saklanan embriyolar ile gebelik şansı "taze" yumurta ile tedavidekinden düşüktür, ancak kadında yeniden enjeksiyon tedavisi, ponksiyon ve anestezi altında taze yumurta elde etme prosedürünün tekrarlanmasına gerek kalmaz. Aşırı uyarım yapılmaz.

Döllenmemiş yumurta hücreleri

"Fertilitenin korunması" (www.fertiprotekt.de) henüz eşi olmayan kanser hastası bir kadının döllenmemiş yumurta hücreleri tedaviden sonra gebeliği mümkün kılmak için kemoterapi ve / veya ışın terapisinden önce dondurularak saklanır. "Fertiprotekt" ağında organize olmuş durumdayız.

Ayrıca "sosyal dondurma" (Fertilitenin korunması) olarak adlandırılan bu yöntem giderek daha sık uygulanmaktadır. Genç kadınlar, (olası) çocuk sahibi olma isteklerini sonraki bir zamanda yani daha ileri yaşlarda yerine getirmek için dondurularak saklanan yumurtalara sahip olabilirler.

Spermler

Tabii ki, erkekler, spermlerini, kemoterapiden önce bir "fertilite rezervi" olarak veya düşük sperm bulguları durumunda ICSI tedavisi için güvenlik nedeniyle dondurtabilirler. Donör sperm tedavisinde dondurulmuş donör spermi kullanılır.

Testis dokusu

Erkeğin menisinde sperm hücreleri yoksa (örneğin sperm kanalı tıkanıklığı veya kısırlaştırmadan sonra) bunlar testis dokusundan elde edilebilir (TESE). Sperm alındıktan sonra ICSI tedavisi için kullanılana kadar dondurularak saklanmalıdır.

Yumurtalık dokusu

Kadında kanser olması halinde, kemoterapi ve / veya radyoterapiden önce yumurtalık dokusu alınabilir ve tedavi bitiminden sonra "geri nakledilmek" üzere dondurulabilir. Bu başarılı olursa, ideal durumda doğal yoldan gebelik mümkündür.

Kriyoprezervasyon, meydana getirilen çocuklarda kusurlara neden olmaz.

Kemoterapi ve/veya radyasyon gerektiren kötü huylu hastalıklarda, yumurta veya

sperm hücrelerinin veya üreme hücre dokusunun dondurularak saklanması doğurganlığı

korumanın tek yolu olabilir.

 

Üreme hücre hasarına yönelik planlanmış bir tedavi durumunda, masraflar, yumurta veya

sperm hücrelerinin veya üreme hücre dokusunun dondurularak saklanmasına ilişkin

yönergelere uygun olarak yasal sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel danışma randevunuzu doğrudan
0271 7701810 telefon numarasından alabilirsiniz.

Aşağıda anılan sürelerde aramanız bizi mutlu eder:
Pazartesi, Salı, Perşembe Saat 8.00–18.00,
Çarşamba Saat 7.30–14.00,
Cuma Saat 7.30–17.00