İlk sorular, şanslar ve riskler

İlk sorular

“İstem dışı çocuksuzluk” ne zaman söz konusudur?

Bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiden sonra hiçbir şekilde gebe kalınmaz ise “istem dışı çocuksuzluk” veya “gerçekleşmeyen çocuk isteği” söz konusudur.

Sorun eşlerden hangisindedir?

Nedenler çok çeşitli olabilir. Ve: Kısırlık  sadece kadına özgü değildir! İstatistiksel olarak, nedenler erkekler ve kadınlar arasında eşit olarak dağılmaktadır (her biri yaklaşık yüzde 30). Sorun eşlerin her ikisinde de olabilir - sonuçta, bu durum, etkilenen çiftlerin yüzde 15 ila 30'una denk gelir. Rakamlar, eşlerin her ikisinin de muayene olmasında fayda olduğunu göstermektedir.

Soruna hangi sıklıkta rastlanmaktadır?

Uzmanlar her yedi çiftten birinin istem dışı çocuksuz kaldığını tahmin etmektedir. Almanya'da bir milyondan fazla çift - giderek artan bir eğimle - etkilenmektedir.

Bu kadar çok çiftin etkilenme nedeni nedir?

İstem dışı çocuksuzluğun artması kesinlikle toplumsal değişimin bir sonucudur. 1960'da bir kadın ilk çocuğunu 25 yaşlarında doğuruyordu. Günümüzde kadınlar ortalama olarak yaklaşık 30 yaşlarında ilk kez anne olmaktadır. Yaş ilerledikçe gebe kalma olasılığı düşmektedir. Bununla birlikte, iş yerinde stres ve çevresel faktörler de muhtemelen bir rol oynamaktadır.

Nedenler bazen belirlenemiyor mu?

Tüm tanı seçeneklerini tüketmesine rağmen, vakaların yüzde 5 ila 10'unda tanımlanabilir bir neden bulunamaz.

Bir tedaviden sonra kendi çocuğuna sahip olma olasılığı nedir?

Bu, hangi bozukluğun mevcut olduğuna ve farklı tedavi seçeneklerinden hangisinin kullanıldığına bağlıdır. Özet olarak, istem dışı çocuksuz tüm çiftlerin yüzde 60 ila 80'inin bir çocuk isteği tedavisi yoluyla ebeveyn olabileceğini söyleyebiliriz.

Şans ve riskler

Tedavi ne kadar umut vericidir?

Basit bir hormon tedavisinin ardından yapılan inseminasyonda gebelik şansı, siklus başına yüzde 10 ila 15 arasındadır. Fertilite daha kalıcı bir şekilde bozulursa, IVF veya ICSI tedavisi düşünülmelidir. Buradaki başarı şansı tedavi girişimi başına yüzde 20 ila 30'dur. Birkaç tedaviden sonra, çiftlerin yaklaşık yüzde 60 ila 80'inde gebelik görülmektedir.

Kadın hastalar için riskler

Tedavinin düzenli kontrolü ile ciddi yan etkiler nadir görülmektedir. Hastaların yüzde 5 'ten daha azında hormonların uyarımı, yumurtalıklarda aşırı çalışmaya yol açar. Bu, karın bölgesinde serbest sıvı birikmesine ve ağrıya yol açabilir.

Mevcut bilgiye göre, kanseri ilerletme riski bulunmamaktadır. Bununla birlikte, IVF tedavisi çoğul gebelik olasılığını artırır. Bu nedenle, 37 yaşın altındaki kadınlarda sadece 2 embriyo aktarılmasını öneririz.

Çocuk için riskler

Mevcut bilgilere göre hem klasik bir IVF hem de ICSI tedavisi kusurlu doğum riskini artırmaz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel danışma randevunuzu doğrudan
0231 5575450. telefon numarasından alabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen saatler arasında aramanızı rica ederiz:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 7.00–18.30
Çarşamba saat 7.00–14.30