Çocuk isteği tedavisinde masrafların karşılanması

Sağlık sigortası hangi masrafları öder?

Danışmanlık görüşmesi ve kısırlık sebebi ile ilgili tetkik masraflarını yasal sağlık sigortası karşılar. Yumurta hücresinin olgunlaşmasını destekleyen kadının hormon tedavileri yasal sağlık sigortası kapsamındadır. 01.01.2004 tarihinden itibaren inseminasyonların veya IVF / ICSI tedavi masraflarının en az yarısı ve bazı sağlık sigortaları tarafından tamamı karşılanmaktadır. Danışma görüşmesi sırasında masraflar münferit vakaya göre açıklanır.

Sağlık sigortaları ile duruma netlik kazandırmanıza yardımcı olmaktan
ve ayrıca taksitle ödeme fırsatını size sunmaktan memnuniyet duymaktayız.

kısaca

Yasal sağlık sigortasının ödemeleri

Toplam tedavi ve ilaç masraflarının en az yüzde 50 'si :

  • 8 siklus - doğal siklus inseminasyonu
  • 3 siklus - hormon uyarımı ile inseminasyon
  • 3 siklus - IVF-/ICSI tedavisi.

Masrafın yüzde ellisinin karşılanması için koşullar

  • Kadın en az 25 yaşında ve en fazla 39 yaşında olmalıdır.
  • Erkek 49 yaşından daha büyük olmamalıdır.
  • Çift birbiriyle evli olmalıdır.

Diğer koşullar

  • Tedaviye başlamadan önce, sağlık sigortasına yazılı bir masraf karşılama beyanı (tedavi planı olarak da adlandırılır) ibraz edilmelidir. Bu tedavi planını bizden alırsınız.
  • Onaylanmış tedavi denemelerinde klinik olarak kanıtlanmış bir gebelik meydana gelirse, diğer bir tedavi için yüzde elli oranında bir masraf karşılama talebi mevcuttur.
  • Tedavi sayesinde bir çocuğun doğması halinde tüm ödemelere dair talep hakkı yeniden mevcuttur.
  • Döllenmiş yumurta hücrelerinin, spermlerin veya testis dokusunun kriyoprezervasyonu (dondurulması) için sağlık sigortası tarafından ödeme yapılmaz.

Özel Sağlık Sigortaları

Özel sağlık sigortalarının sözleşmeleri tek tip değildir. Prensip olarak, masraf karşılama talebi, kısırlık nedeni olan eşin sigortasına ibraz edilmelidir. Tedavi yöntemi belirlendikten sonra bizden bir talep başvuru yazısı alırsınız. Başvuruyu zamanında yapmanızı tavsiye ederiz, böylece tedaviye başlamadan önce masrafların karşılanması netleştirilebilir.

Masraflarını kendi karşılayanlar

Masrafların tümünü kendi karşılayanlar, yasal sağlık sigortasının % 50 oranında masraf karşılama koşulları yerine getirmeyenler, yurt dışından çiftler ve özel sağlık sigortasının masraflarını karşılamadığı özel sigortalı çiftlerdir.

Masraflar belirli şartlarda vergiden düşülebilir.

Sözlük

İnseminasyon= Aşılama
IVF = In-vitro fertilizasyon = suni dölleme 
in vitro = Latincetüpte 
ICSI = İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu
Sikluslar= Tedavi denemeleri
Doğal siklus= Hormon uyarımsız tedavi denemesi

Ayrıntılı – TEMEL KURALLAR

Yasal sağlık sigortası

Yasal sağlık sigortası bulunan kişiler için şartlar Madde 27a SGB V ve diğer yönetmeliklerdeki hükümlere dayanmaktadır. Bunlara göre tedaviden önce bir tedavi planı sağlık sigortasına ibraz edilmelidir. Çiftler birbirleriyle evli olmalıdır. Ayrıca yaş sınırı da vardır. Çiftlerin en az 25 yaşını doldurmuş olmaları, kadının 40, erkeğin ise 50 yaşını aşmamış olması gereklidir. En fazla üç IVF veya ICSI tedavisi veya sekiz inseminasyon tedavisi masraflarının %50'si karşılanır. Kişisellik ilkesi esas alınır. Bu, sağlık sigortasının sadece sigortalının tedavisinde meydana gelen masrafları karşıladığı anlamına gelir. Eşin sigorta durumu burada etkisizdir.

Özel sağlık sigortası

Özel sigortalılarda özel sigorta sözleşmesi belirleyicidir. Somut genel sigorta koşulları ve tarife koşulları, “suni dölleme” alanında masrafların hangi ölçüde karşılandığını düzenler. Bunlar mutlaka değerlendirilmelidir! Temel olarak, önceden onay gerekli değildir. Çiftlerin de birbirleriyle evli olmaları gerekmez. Burada nedensellik ilkesi geçerlidir. Bu, diğer koşulların yanı sıra, sigortalı kişinin tedaviye neden olması durumunda sağlık sigortasının sadece masrafları karşılama ile sorumlu olduğu anlamına gelir. Bu durumda tedavi masrafları temel olarak, belirli bir başarı şansı mevcut ise, %100 karşılanır. Bununla ilgili olarak BGH, % 15'lik bir tıbbi olasılığa ulaşmanın şart olduğuna karar vermiştir. Bu elde edildiği sürece, girişimlerin sayısı çoğu zaman sınırlı değildir.


Devlet yardımı

Yardım hak sahipleri için, her eyaletin ve federal hükümetin devlet yardımı kurallarında belirlenen kurallar ve idari düzenlemeler geçerlidir. Tüm devlet yardımlarında da Madde 27a SGB V'deki düzenlemeler geçerlidir. Bu nedenle, devlet yardımı, esas olarak, Madde 27a SGB V'de belirtilen düzenlemelere tabi bir yasal sağlık sigortası gibi görülebilir.

Ücretsiz iyileştirici tedavi

Bu arada, bir çocuk isteği tedavisi tıbbi olarak gerekli bir iyileştirici tedavi olarak kabul edilmekte ve reddedilmemektedir, çünkü kadın/erkek polis memurlarının ve kadın/erkek askerlerin hizmet ve savunma kapasitelerini etkilememektedir. Federal İdare Mahkemesi, ilke olarak devlet yardımı yasasının uygulanması gerektiğine hükmetmiştir.

Vergiler

Bir vergi mükellefi, prensip olarak, çocuk isteği tedavilerinin masraflarından dolayı, gelir vergisinden indirim yaptırabilir. Federal Sayıştay içtihadına göre, evlilik dışı bir birlikteliğin ve donör sperm ile heterolog tedavinin masrafları da kabul edilmektedir.

Devlet Teşviki

Kendine ait yasal katkı payının % 25'ine kadar devlet teşviki verilmesi için Federal Teşvik Yönetmeliği uyarınca temel koşul, çiftin yaşadığı federal eyalette, teşviklerin veriliyor olmasıdır. Bu programa en azından şu an tüm eyaletler katılmış değildir.

II. TİPİK SORUNLAR

Açıklanan tedavi masraflarının karşılanmasında farklı türevler nedeniyle, çoğu zaman"karışık oranların" mevcut olması halindesorunlar ortaya çıkar. Bu, her iki çiftin aynı sağlık sigortasında sigortalı olmaması veya çiftlerden birinin yasal sağlık sigortasında sigortalı diğerinin ise özel sigortada sigortalı olması halinde geçerlidir. Burada, Madde 27a SGB V'deki katı kurallar, özel sigortanın nedensellik ilkesi ve başarı olasılıkları ile çatışır. Çiftlerden biri ayrıca devlet yardımı alma hakkına sahip ise, birden fazla bilinmesi gereken, masraf karşılayanaleyhine talepler meydana çıkabilir. Bu durumlar mutlaka bir bireysel vaka incelemesi gerektirir.

Her iki eş açısından çocuk isteği tedavisinin nedenselliği incelenmelidir. Özel bir sağlık sigortası genellikle kendi sigortalısının tedaviye neden olmadığını iddia eder. Ancak bu, diğer eşin şansı olmadığı anlamına gelmez.

En sık görülen sorunlar özel sağlık sigortasının, tedavi endikasyonunun tedavi için mevcut olmadığı, nedenselliğin diğer eşle ilgili olduğu, başarı şansının %15'in altında olması gibi iddialarından ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AMH değeri de ele alınır veya son zamanlarda spermiyogramın değerlendirilmesi de sıklıkla yapılır. Burada tıp ve hukuk, somut bulgulara dayanarak birlikte çalışmalıdır.

Başka bir sigortaya yapılan sevkin hukuka aykırı olduğuna dikkat edilmelidir. BGH ve BSG, bir sigorta şirketinin geri ödemesini bir başkasının ödemesine bağlı hale getiremeyeceğine karar vermiştir. Hiçbir sağlık sigortası şirketi, diğeri hakkında
bilgi ve belge talep edemez.

Kriyoprezervasyon masrafları,yani yumurta hücrelerinin dondurularak saklanması, geri ödenmez, çünkü bu bir tedavi değildir. Ancak bu ilke de az da olsa bazı istisnalar vardır.

Donör spermi ile yapılan heterolog tedavinin tedavi masrafları ne yasal sağlık sigortası ne de özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. ESchG (Avrupa İnsan Genetiği Derneği) yumurta hücresi donörü ile heterolog tedaviyi yasaklamaktadır.

Sağlık sigortası şirketleri tedavinin tıbbi planlamasına müdahale edemez. Bu, çift ile doktorların tasarrufunda bulunmaktadır ve somut tıbbi bulgulara dayanır.

Bu sunum konunun ilk genel tanıtımı olmalıdır. Bireysel vaka incelemesi yapılması önerilir.

Metin: Avukat Andreas Maria Wucherpfennig, info@ra-wucherpfennig.de, Cep: 0151 24071888, www.ra-wucherpfennig.de

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel danışma randevunuzu doğrudan
0231 5575450. telefon numarasından alabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen saatler arasında aramanızı rica ederiz:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 7.00–18.30
Çarşamba saat 7.00–14.30