Blastosist kültürü

Daha uzun süreli embriyo kültürü

Erken embriyonik gelişim

Döllenmiş yumurta hücresinden, embriyo, ilk gün boyunca anne ve baba ait pronükleusların birleşmesi ile meydana gelir. Embriyo bölünmeye başlar ve en uygun koşullarda 2 ila 3 gün sonra 4 ila 8 hücre evresine ulaşır. Bunu izleyen günlerde, embriyo oldukça hızlanır: Beşinci günde, 60'ın üzerinde 100'den fazla hücreden oluşur ve blastosist olarak anılan evreye girer.

Blastosist kültürü

IVF veya ICSI tedavisinde embriyonik gelişimin ikinci ila üçüncü gününün embriyo transferi için uygun zaman olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, tıbbi gelişmeler embriyoların 5 gün boyunca blastosist evresine kadar geliştirilmesini mümkün kılmıştır.

Embriyoların 5. günde implantasyonu, embriyoların gelişimini daha uzun süre gözlemlemeyi mümkün kılmaktadır. Yumurta toplama ve embriyo transferi arasındaki süre uzadıkça, vücudun hormon tedavisinden sonra kendini toparlamak için daha fazla zamanı olur. Bu nedenle, bir blastosistin genellikle rahime tutunma ve dolayısıyla gebeliğe yol açma olasılığı yüksektir.

Bir blastosist kültürü en sık birden fazla döllenmiş yumurta hücresi mevcut ise yapılır. Bir embriyo blastosist aşamasına ulaştığında, onu saran koruyucu zar (zona pellucida olarak adlandırılır) çok incedir. Zar inceltme/açma yöntemi bu nedenle genellikle blastosist evresindeki embriyolar üzerinde yapılmaz. Kriyoprezervasyon uygulanan yumurtalarda da, bir blastosist kültürü mümkündür, ancak nadiren gerçekleştirilir.

Bilmem gereken başka ne var?

Blastosist kültürü, özellikle hastanın vücudunun birçok olgun yumurta ürettiği durumlarda başarılı gebelik şansını artırır.

Bir blastosist çok yüksek bir tutunma olasılığına (yaklaşık% 35) sahiptir ve bu nedenle gebeliğe yol açar. Birçok ülkede embriyo kültürünün blastosist evresine kadar getirilmesinin tercih edilme nedeni budur.

Blastosist evresinde embriyo transferinde yüksek gebelik olasılığı nedeniyle, normalde iki ya da tek bir embriyo transfer edilir. Sonuç olarak, üçüz gebelik neredeyse tamamen olanaksızdır ve ikiz gebelikler önemli ölçüde azalır.

Ne yazık ki, tüm döllenmiş yumurtaların sadece üçte biri bir blastosist haline gelir. Pek çok ülkede bu bir sorun değildir. Burada, minimum sayıda (genellikle 5) döllenmiş yumurtanın hepsi büyümeye bırakılır ve genellikle 5. günde en az bir blastosiste sahip olunur.

Almanya'da yasalar gereğince (bkz. Embriyo Koruma Kanunu www.gesetze-im-internet.de/eschg), en fazla üç döllenmiş yumurtanın embriyoya dönüşmesine izin verilir. Bunların, yumurta hücresi elde edildikten sonraki gün seçilmesi, yani ilk hücre bölünmesinden önce, seçilmesi gereklidir.

Blastosist evresine kadar getirilen bir kültür, bu nedenle genellikle gebelik şansını artırır, ancak maalesef bu konuda garanti de vermez.

“Azospermi” tanısından sonra kendi çocuğumuza sahip olma hayaline neredeyse veda etmiştik. Dortmund Çocuk İsteği Merkezi'nde cesaretlendirildik ve başarılı bir TESE ve bir ICSI tedavisinin ardından, bir erkek çocuğun mutlu ebeveynleri olduk. Daha sonra başlattığımız dondurulmuş embriyolar ile tedavi ile oğlumuza sağlıklı bir kız kardeş armağan ettik.

Verena S.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel danışma randevunuzu doğrudan 0231 5575450. telefon numarasından alabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen saatler arasında aramanızı rica ederiz:Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 7.00–18.30Çarşamba saat 7.00–14.30