Yargı kararları

Federal orduya mensup bir kadın askerin, suni döllenme masraflarının karşılanmasını talep hakkı mevcuttur

Karar 02.08.2012, 2 S 786/12, Baden-Württemberg Yüksek İdare Mahkemesi

Özel sağlık sigortası

Vaka örneklerihttp://pkv-contra-kinderwunsch.de

Olağanüstü yük sayılan masraflarKarar 10. Mayıs 2007 III R 47//05, Federal Sayıştay F.Ön Kurulu:FG Münster 27. Nisan 2005 1 K 7062/01 E (EFG 2005, 1266)Evli olmayan kısır bir kadının tüp bebek tedavisinin masrafları, tedbirlerin tıp meslek ilkelerine göre uygun olarak kabul edilmesi halinde istisnai bir mali gider olarak vergiden indirilir (İçtihatta değişiklik).