Suni dölleme konusunda

sayılar ve gerçekler

1978 yılında İngiltere'de suni dölleme ile ilk çocuk Louise Brown doğdu. İlkbahar 1982'de ilk Alman IVF bebeği Oliver Üniversite Hastanesi Erlangen'de dünyaya geldi. O zamandan beri, Almanya'da 100 000, dünya çapında 3 milyon suni dölleme sonrası doğmuş çocuk bulunmaktadır. Almanyada yaklaşık 120 IVF merkezi kuruldu.

Onyıllardır Almanya'daki doğum oranı, kadın başına 1,4 çocukla çok düşüktür. Almanlar aslında daha fazla çocuk istiyorlar (1980'lerin sonunda kadın başına 2 çocuk). Bu orantının nedenleri çok yönlüdür. Sonuçta, çocuksuz olanların yüzde 34'ü çocuk sahibi olmak istediklerini, ancak gebe kalamadıklarını belirtmişlerdir. Nüfusun 25 ila 59 yaş arasındaki bölümünün yüzde 30'u çocuksuz, sadece yüzde 8'i açıkça çocuk istememektedir veya hiç bir zaman çocuk sahibi olmak istememişlerdir. Bu, Allensbach Demoskopi Enstitüsü'nün örnekleme anketinden ortaya çıkmaktadır.

Buna göre katılanların yüzde 54'ü bir kadının doğurganlığının 40 yaşından itibaren azaldığını sanmaktadır. Gerçek ise, gebe kalma olasılığının 30 yaşından itibaren azaldığıdır.

Bugüne kadar çocuk isteği gerçekleşmeyen çocuksuz çiftlerin sadece yüzde 52'si bu konuda bir doktora başvurmuştur. Çocuk isteği olan ancak gebe kalmakta zorlanan kadınlar kendilerine sunulan fırsatlar hakkında çok iyi bilgilendirilmiştir.

Çiftlerin %93'ü, vücut dışında döllenmeyi zaten duymuştur (toplam nüfusun sadece % 84'ü ile karşılaştırıldığında). Ankete katılanların çoğunluğu kendiliğinden "suni dölleme" terimi ile ilişkilidir. Her beşinci katılımcı, suni döllemenin "günümüzde normal olan bir olay" olduğunu düşünmektedir. Başarısız bir çocuk isteği tedavisi geçiren kadınların yarısından fazlası, aynı durumda çiftlere bunu yine de denemelerini tavsiye edecektir.

Her yıl Almanya'da doğan yaklaşık 700.000 yenidoğanın yüzde 1'i suni dölleme sayesinde dünyaya geldi. Aksi halde 7000 bebek doğmayabilirdi.  Daha fazlası da olabilirdi! 2003 yılında - Almanya'daki yasal sağlık sigortaları üç deneme için masrafların yarısının karşılanmasına dair sınırlandırma koymadan önce - bu ülkedeki payları yüzde 2,6'ydı. Avrupa'daki mutlak lider Danimarka' dır . İşte 100 yenidoğan IVF bebeklerinden 4 tanesi.

Kaynak: 2006 yılı sonunda Allensbach Demoskopi Enstitüsü'nün anketi, 25 ila 59 yaş grubundaki 3496 kişi ile yapılan üreme tıbbı hakkında sözlü-özel röportaj