İlk görüşme

Çift ilk görüşmeye ne getirebilir?

Her iki eş için de güncel sevkler mevcut olmalıdır. Aşağıdaki bulgular bizim için yararlıdır:

  • Spermiyogramlar
  • Cerrahi müdahale raporları
  • Hormon değerleri

Korunma konusundaki düzenlemeye uygun olarak tedaviden önce eksik aşıların, özellikle boğmaca için, tamamlanmasını talep ediyoruz.

Geldiğiniz yer uzak ise, ilk görüşme ve spermiyogram randevuları aynı zamanda düzenlenebilir.

Her iki eş görüşmede bulunmalıdır.

Danışma randevusu için bekleme süresi nedir?

İlk danışma randevusu genelde dört hafta içinde verilir. Kısa süreli randevular için özel talepte bulunmanızı rica ederiz.

Süreç hakkında nasıl bilgilendirilirsiniz?

İlk danışma görüşmesinden sonra tanı ve/veya tedavi önerisinde bulunulur. Bir randevudan sonra çiftin diğer bir randevuya gelmeleri istenir. Yanlarına bir kısa mektup bilgi için verilir. Atılacak diğer adımlar hakkında anlaşmaya varılır.

Bir inseminasyon, IVF veya ICSI planlanıyor ise, özet mektuba Madde 27a SGB V'ye uyarınca danışma belgesi de imzalanmak üzere eklenir.

Her tedavi siklusundan sonra bir takip raporu ile bilgilendirileceksiniz.

Gebelik testi pozitif ise, aynı günde ß-hCG değerini faksla alacaksınız.